Tuesday, January 8, 2008

KONSEP DAN PRINSIP PERAKAUNAN YANG ASAS


 1. Wang sebagai Ukuran

  • Semua urus niaga perniagaan direkod dan dilaporkan dalam nilai wang; Ringgit Malaysia (RM).


 1. Prinsip Catatan Bergu

  • Setiap urus niaga harus direkod di sebelah debit dan kredit dengan jumlah dan tarikh yang sama di dalam sekurang-kurangnya dua akaun.


 1. Entiti Berasingan

  • Sesebuah perniagaan dianggap sebagai satu unit yang tersendiri dan terpisah dengan pemiliknya dari segi perakaunan.


 1. Tempoh Perakaunan

  • Pembahagian hayat perniagaan kepada suatu jangka masa yang tetap bagi tujuan laporan perakaunan.


 1. Kos Sejarah

  • Kos belian yang direkod kekal dalam buku perakaunan tanpa mengambil kira perubahan nilai dalam pasaran.


 1. Berterusan

  • Perniagaan diandaikan wujud untuk jangka masa yang panjang.


 1. Pemadanan

  • Kos sebenar yang terlibat dibandingkan dengan hasil yang diperoleh untuk suatu tempoh tertentu.


 1. Ketekalan

  • Kaedah perakaunan yang sama digunakan secara berterusan untuk setiap tempoh perakaunan.


 1. Materialiti

  • Suatu catatan perakaunan dianggap material sekiranya keciciran butiran tersebut memberikan kesan terhadap penyata kewangan.1 comment:

 1. cikgu.
  apa itu pemadanan?
  i masih tak faham .
  boleh bagi contoh situasi atau sebagainya?

  ReplyDelete

Permulaan Sesi Akademik 2022/2023