Skip to main content

Posts

Showing posts from January, 2008

TAFSIRAN PENYATA KEWANGAN

1.Bermaksud menganalisa Penyata Pendapatan dan Kunci Kira-kira.2.Bertujuan untuk mengukur prestasi dan kedudukan kewangan perniagaan antara tempoh perakaunan atau antara perniagaan yang sama jenis.3.Dapat merancang dan mengawal aktiviti yang dijalankan.4.Pihak pengurusan dapat mengetahui;Kadar keuntungan atas jualan.Kadar pulangan atas modal yang etlah dilaburkan.Kedudukan aset berbanding liabiliti yang perlu dilangsaikan.Kecekapan pengurusan dalam mengendalikan perniagaan.5.Pihak pemiutang / pemberi pinjaman dapat ;a.Mengetahui kemampuan perniagaan menjelaskan hutang atau pinjamannya.b.Membantu membuat keputusan untuk memberi kredit atau pinjaman.6.Pihak pelabur / bakal pelabur dapat ;a.Membuat keputusan melabur.b.Menambah pelaburan atau menjual pelaburan.c.Mengetahui kedudukan sesebuah perniagaan sama ada kukuh atau sebaliknya.d.Mengetahui kadar pulangan atas setiap ringgit yang dilaburkan.ANALISIS NISBAHĂ˜Proses mengira dan mentafsir nisbah-nisbah yang telah dike…

TITIK PULANG MODAL

1.Analisis tentang perhubungan antara kos, volum (kuantiti jualan) dan untung bagi sesuatu aktiviti atau operasi pengeluaran sesebuah syarikat.2.Penting bagi perniagaan dalam membuat perancangan dan kawalan kos supaya matlamat yang ditetapkan dapat dicapai.3.Perubahan unit jualan dapat memberi kesan ke atas jumlah kos dan untung.4.Beberapa andaian perlu dibuat dalam analisis ini iaitu;a.Jumlah kos terdiri daripada kos tetap dan kos berubah.b.Perubahandalam hasil dan kos hanya berlaku disebabkan perubahan dalam bilangan unit produk yang dijual.c.Harga jualan seunit, kos berubah seunit dan kos tetap adalah malar.d.Hanya sejenis produk dikeluarkan dan kesemuanya dijual.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Untung / (Rugi) = Hasil Jualan – Jumlah KosJumlah Kos = Kos Tetap + Kos BerubahKos Berubah = Bilangan Unit DijualXKos Berubah SeunitHasil Jualan = Bilangan Unit DijualXHarga Jualan Seunit------…

AKAUN PENGELUARAN

KONSEP KOS-Amaun yang perlu dibayar untuk mendapatkan sesuatu barangan atau perkhidmatan.-Kos pengeluaran – kos yang terlibat dalam proses pengeluaran.-Diukur dalam unit wang yang mesti dibayar untuk mendapatkan barangan atau perkhidmatan.1.Kos Tetap-Atau disebut sebagai kos malar.-Kos yang tidak berubah mengikut perubahan tingkat aktiviti pengeluaran.-Contoh; sewa kilang, insurans kilang, susutnilai loji dan mesin, gaji pengurus.-Jumlah kos tetap adalah sentiasa sama walaupun pengeluaran bertambah atau berkurang.-Kos tetap seunit akan berubah mengikut volum pengeluaran (unit keluaran / unit jualan). -Semakin tinggi volum pengeluaran , semakin rendah kos tetap seunit dan sebaliknya.2.Kos Berubah-Kos yang berubah secara berkadar terus dengan perubahan dalam tingkat pengeluaran.-Jumlah kos berubah akan bertambah atau berkurang pada kadar yang sama dengan perubahan dalam tingkat pengeluaran.-Kos berubah seunit adalah tetap jika ada berlaku perubahan dalam tingkat pengeluaran.-Contoh; kos…