Skip to main content

PENGENALAN PRINSIP PERAKAUNAN

SEJARAH PERAKAUNAN

 • Permulaan menyimpan rekod sejak tamadun purba.
 • Catatan tertua – catatan pembayaran upah di Babylonia pada tahun 3500 S.M.
 • Pada peringkat awal, catatan dibuat pada kepingan tanah liat. Kemudian menjadi lebih maju setelah terciptanya papyrus (kertas) dan calamus (pen) di Mesir pada tahun 400 S.M.
 • Wang digunakan sebagai alat perantaraan bagi penilaian dan pertukaran apabila sistem kewangan bermula pada abad ke‐5 dan ke 6 S.M. Rekod perakaunan menggunakan nilai wang sebagai ukuran.
 • Pada tahun 850 M, sistem angka Hindu‐Arab digunakan yang dicipta oleh orang India.
 • Sistem catatan bergu bermula apabila perdagangan semakin pesat di Itali pada 1200‐1500 S.M. Sistem ini dicipta oleh Luca Pacioli bertujuan dapat menyimpan rekod yang lengkap dan sistematik.
 • Luca Pacioli dianggap sebagai bapa perakaunan kerana bukunya merupakan terbitan perakaunan yang pertama dicetak dan beliau telah membentuk asas perakaunan yang diamalkan sehingga kini.
 • Revolusi Perindustrian di England pada abad ke 17 dan ke 18 telah memperkembangkan lagi sistem perakaunan. Pengenalan kepada perakaunan kos.
 • Pada akhir abad ke 19 dan ke 20, bidang perakaunan mencapai taraf profesional.
 • Pada tahun 1973, Jawatankuasa Piawaian Perakaunan Antarabangsa (International Accounting Standards Committee)‐IASC ditubuhkan oleh badan perakaunan dunia di Sydney untuk menerbitkan Piawaian Perakaunan Antarabangsa (International Accounting Standards)‐IAS supaya akaun‐akaun dan penyata kewangan disediakan mengikut piawaian asas serta mengawal profesion perakaunan.

BADAN PERAKAUNAN PROFESIONAL DI MALAYSIA

a. Lembaga Piawaian Perakaunan Malaysia (Malaysian Accounting Standard Board) – MASB

Ø Ditubuhkan di bawah Akta Laporan Kewangan 1977

Ø Lembaga ini mempunyai kuasa tersendiri untuk memaju dan menerbitkan piawaian perakaunan dan laporan kewangan di Malaysia.

Ø Fungsi dan kuasa MASB;

o Menerbit piawaian perakaunan baru

o Menyemak dan membaiki piawaian perakaunan sedia ada

o Menentukan skop dan penggunaan piawaian perakaunan

o Melaksanakan tugas sebagai penasihat awam


b. Institut Akauntan Awam Bertauliah Malaysia (Malaysian Institute of Certified Publics Accountants) – MICPA

Ø Ditubuhkan pada tahun 1965 di bawah Akta Syarikat 1965.

Ø Bertujuan untuk memajukan profesion perakaunan di Malaysia dengan memberi latihan dan peperiksaan.

Ø Untuk menjadi ahli MICPA;

1. Lulus semua bahagian peperiksaan yang dikendalikan.

2. mempunyai pengalaman bekerja sekurang-kurangnya 3 tahun.c. Institut Akauntan Malaysia (Malaysia Institute of Accountants) – MIA

Ø Ditubuhkan pada tahun 1969 di bawah Akta Akauntan 1967.

Ø Bertujuan untuk memperkembangkan profesion di Malaysia dan bertindak sebagai pendaftar akauntan.

Ø Ahli-ahli MIA digelar akauntan awam (PA), akauntan berdaftar (RA) dan akauntan berlesen (LA).

Comments

 1. I am impressed! Blog message posted here is absolutely my friend. I justified want to guess hide up with comments and calibre work. IE browser bookmarks to your blog just in the present climate, I l light on in arrears to see my friends more in the subsequent! The color of the layout is not bad, it is effortless on the eyes.

  ReplyDelete
 2. nota yg sangat membantu.terima kasih.^^

  ReplyDelete
 3. very helpful notes

  ReplyDelete

Post a Comment

Popular posts from this blog

ASET, LIABILITI, EKUITI PEMILIK, HASIL DAN BELANJA

PENGERTIAN DAN PENGELASAN

ASET
Harta bernilai yang dimiliki oleh sesebuah syarikat yang digunakan untuk menjalankan aktiviti perniagaan.Terbahagi kepada dua iaitu;1. Aset Bukan Semasa (Aset Tetap)
Digunakan untuk menjalankan perniagaan dan bukan untuk tujuan jualan semula.Aset yang tahan lama dan kekal untuk beberapa tempoh perniagaan.Contoh; Mesin, Kenderaan (Kereta, Van, Motorsikal, Bas), Premis, Lekapan dan Lengkapan / Kelengkapan, Perabot (almari, kerusi, meja) dan Alatan Pejabat (komputer, mesin taip, mesin kira, mesin fotostat).
2. Aset Semasa
Harta yang senang berubah bentuk dan nilai dalam satu tempoh perakaunan.Aset yang boleh bertukar menjadi wang tunai dalam tempoh yang cepat atau digunakan dalam satu tempoh perakaunan.Contoh; SPBT - Stok akhir, Penghutang, Bank, Tunai, Hasil belum terima, Belanja Terdahulu.
LIABILITI
Tanggungan hutang perniagaan kepada pihak luar yang perlu dijelaskan dengan wang tunai, barang atau perkhidmatan.Terbahagi kepada dua iaitu; 1. Liabiliti B…

Tugasan Kerja Kursus Tingkatan 4 SPM 2011

Tugasan KerjaKursus Tingkatan 4 - 2014 Terbaru!!! klik di hyperlink

***************************************************************************

salam 1Malaysia,

alhamdulillah cgu masih diberi peluang untuk meneruskan tanggungjawab yg diberi olehNya...
tinggal beberapa hari je lagi kerja kursus perlu dihantar oleh semua pelajar yang mengambil Prinsip Perakaunan SPM.... tenang kan fikiran untuk dapatkan hasil yang baik...

ramai yang minta cgu contoh kerja kursus... kali ni cgu akan upload CONTOH KERJA KURSUS TINGKATAN 4.... harapan cgu cuma satu agar contoh ini dijadikan sebagai panduan dan rujukan semata2... tidak boleh ditiru oleh mana2 pelajar mahupun guru atau sesiapa sahaja...

terima kasih kepada adik cgu "aliaa" yg turut memberi sumbangan dalam penghasilan contoh kerja kursus ini... :)

CONTOH KERJA KURSUS TINGKATAN 4 2010... setiap pelajar mesti ada ketiga-ketiga elemen..

Elemen 1 (pengenalan perniagaan)Elemen 2 (urusniaga, dokumen, buku catatan pertama, lejar, imbangan d…

LEJAR

Buku akaun yang digunakan untuk merekodkan urus niaga perniagaan.
Akaun berbentuk T.

Lajur tarikh - Mencatat tarikh urus niagaLajur butir – mencatat nama akaun Lajur folio – mencatat nombor rujukan Buku Catatan Pertama (mengesan catatan dalam akaun)Lajur jumlah – mencatat nilai wang sesuatu urus niaga
Cara merekod urus niaga adalah berasaskan prinsip catatan bergu.Akaun terbahagi dua iaitu;Akaun Perorangan – penghutang, pemiutang, ambilan dan modalAkaun Bukan Perorangan – akaun nyata (akaun aset) dan akaun nominal (akaun hasil dan belanja).
Mengimbang dan Menutup Akaun
Untuk mengetahui baki setiap akaun di akhir suatu tempoh.Mengimbang akaun – mencari perbezaan di antara jumlah debit dan jumlah kredit dalam akaun.Menutup akaun hasil dan belanja dengan memindahkannya ke Akaun Perdagangan atau Akaun Untung Rugi.Tujuan menutup akaun untuk ;memulakan akaun hasil dan belanja dengan baki sifar pada suatu tempoh perakaunan.mengemaskini Akaun Modal; hasil menambahkan ekuiti…

AKAUN KAWALAN

1.TUJUAN AKAUN KAWALANa.Memudahkan jabatan kredit memperoleh jumlah baki keseluruhan penghutang dan pemiutang.b.Kesilapan dan kesalahan Imbangan Duga mudah dan cepat dikesan. c.Dapat menentukan ketepatan dan kesahihan catatan di dalam lejar.d.Penipuan atau pemalsuan dapat dikesan dan dicegah.2.AKAUN KAWALAN PENGHUTANG·Akaun Belum Terima / Akaun Kawalan Lejar Jualan / Akaun Pelbagai Penghutang·Menunjukkan jumlah penghutang yang terdapat di dalam Lejar Jualan bagi satu tempoh tertentu.·Format Akaun Kawalan Penghutang(Tambah Hutang) aset tambah (Kurang Hutang) aset kurang Akaun Kawalan PenghutangBaki b/b Jualan (kredit)Bank (cek tak layan)Diskaun diberi (dibatalkan)FaedahAngkutan keluarBaki h/bXXXXXXXXXXXXXXBakib/b (kredit)Bank (Penerimaan)Diskaun diberiPulangan JualanHutang LapukKontra (Pindahan ke LejarBelian)Kontra (Pindahan dari Lejar Belian)Bakih/bXXXXXXXX XX(a)(b)XX
XXX

TUGASAN TERKINI : KERJA KURSUS PRINSIP PERAKAUNAN TINGKATAN 4 SPM 2012

Salam kasih sayang,
baru je cgu balik daripada bank islam... menyelesaikan urusan projek khas... alhamdulillah... sebelum pergi ke  bank cgu dah semak di laman web lpm tapi tak de lagi... sampai je tgk dah ada info terbaru... maknanya kerja kursus tingkatan 4 prinsip perakaunan tetap akan dilaksanakan... cgu menurut perintah... yang penting anak2 didik cgu mesti buat... dgr arahan cgu... hehe...
blh dapatkan soalan tugasan dan panduan serta pelaksanaan tugasan di bawah ini :
Soalan (wajib di print oleh semua pelajar)
Panduan dan Pelaksanaan (nak print boleh tak nak print pun boleh... ;) )
Selamat mencuba dan melaksanakan tugasan yang diberi dengan penuh tanggungjawab, jujur dan amanah... ;)