Wednesday, January 9, 2008

KITARAN PERAKAUNAN

Proses perakaunan yang dilaksanakan mengikut urutan yang bersistem dalam satu tempoh perakaunan.


  1. Dokumen Perniagaan
  2. Buku Catatan Pertama
  3. Pengeposan ke lejar
  4. Penyediaan Imbangan Duga
  5. Pelarasan
  6. Imbangan Duga Selepas Pelarasan
  7. Penyata Kewangan
  8. Catatan Penutup



1 comment:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...