Skip to main content

PEMBUBARAN PERKONGSIAN

SEBAB-SEBAB BERLAKUNYA PEMBUBARAN PERKONGSIAN


1. Kematian pekongsi

2. Ditukarkan kepada syarikat

3. Perintah mahkamah

4. Kekurangan pokongsi

5. Persetujuan sesame pekongsi

6. Tempoh perkongsian tamat

7. Tiada potensi untuk maju

8. Pekongsi tidak siuman

9. Tujuan penibuhan tercapai


TINDAKAN YANG PERLU DIAMBIL

1. Semua aset perkongsian dilupus iaitu dijual atau diambil alih oleh rakan kongsi (penjelasan amaun yg perlu dibayar kepadanya).

2. Semua liabiliti dijelaskan; liabiliti kepada pihak luar/pemiutang luar dijelaskan terlebih dahulu.

3. Bayar balik pinjaman pekongsi.

4. Menjelaskan hutang bagi baki Akaun Modal dan Akaun Semasa pekongsi.

5. Pemberhentian operasi atau urus niaga perniagaan. Nama perkongsian dibatalkan di Suruhanjaya Syarikat Malaysia.

DUA KAEDAH YANG BIASA DIGUNAKAN

1. Aset perkongsian dijual dan liabiliti dijelaskan.

2. Aset dan liabiliti diambil alih oleh pekongsi.

AKAUN REALISASI

- Akaun sementara untuk menutup dan menyempurnakan urusan pembubaran apabila berlaku pembubaran sepenuhnya dalam sesuatu perkongsian.

- Dibuka untuk :-

1) merekod semua aset yang dijual atau diambil alih termasuk penerimaan tunai dari jualan asset, diskaun diterima dan pembayaran pembubaran (belanja realisasi).

2) menghitung sama ada pembubaran mendapat keuntungan atau kerugian.

3) membahagikan keuntungan atau kerugian antara pekongsi mengikut nisbah pembahagian untung rugi yang telah ditetapkan.

LANGKAH-LANGKAH UNTUK MEREKODKAN PEMBUBARAN PERKONGSIAN

Bil

Butir

Catatan Jurnal

Debit

Kredit

1)

Menutup akaun-akaun aset

Akaun Realisasi

Akaun-akaun Aset (kecuali Akaun Bank/Tunai)

2)

Merekod penjualan aset

Akaun Bank/Tunai

Akaun Realisasi

3)

Pengambilan aset oleh pekongsi

Akaun Modal Pekongsi (yang ambil alih aset)

Akaun Realisasi

4)

Membayar belanja realisasi

Akaun Realisasi

Akaun Bank/Tunai

5)

Menjelaskan pemiutang/liabiliti

Akaun Pemiutang

Akaun Bank/Tunai

6)

Jika diskaun diterima daripada pemiutang

Akaun Pemiutang

Akaun Realisasi (jumlah diskaun diterima)

7)

Pemiutang/liabiliti yang diambil alih oleh pekongsi

Akaun Pemiutang

Akaun Modal Pekongsi

Akaun Realisasi (jumlah diskaun diterima)

8)

Menjelaskan pinjaman dan pendahuluan daripada pekongsi

Akaun Pinjaman / Akaun Pendahuluan

Akaun Bank/Tunai

9)

Baki kredit Akaun Realisasi (Untung)

Baki debit Akaun Realisasi (Rugi)

Akaun Realisasi

Akaun Modal Pekongsi

Akaun Modal Pekongsi

Akaun Realisasi

10)

Menutup Akaun Semasa Pekongsi dan dipindah ke Akaun Modal:

Baki kredit Akaun Semasa

Baki debit akaun Semasa

Akaun Semasa Pekongsi

Akaun Modal Pekongsi

Akaun Modal Pekongsi

Akaun Semasa Pekongsi

11)

Pembayaran balik kurangan modal

Akaun Bank/Tunai

Akaun Modal Pekongsi

12)

Membayar balik modal pekongsi

Akaun Modal Pekongsi

Akaun Bank/Tunai

- Selepas catatan jurnal disediakan ia akan diposkan ke Akaun Realisasi dan akaun-akaun lain yang terlibat.

- Akaun Realisasi akan diimbangkan untuk menentukan untung atau rugi realisasi yg akan dibahagikan antara pekongsi mengikut nisbah untung atau rugi yg telah dipersetujui.

- Baki akhir Akaun Semasa perlu dipindahkan ke Akaun Modal Pekongsi dan menutup akaun Bank untuk membayar balik balik baki modal pekongsi.

Kurangan dalam Akaun Modal Pekongsi

Ø Dalam Akaun Modal; untung realisasi (kt) manakala rugi realisasi (dt)

Ø Kurangan disebabkan oleh;

  1. rugi realisasi yg besar.
  2. nilai aset yg diambil alih terlalu tinggi.
  3. baki kredit Akaun Semasa sedikit atau debit Akaun Semasa yg besar.
  4. jumlah ambilan yg banyak.
  5. sumbangan modal yg rendah.

Ø Pekongsi yg mengalami kurangan dalam Akaun Modal perlu membayar balik kurangan tersebut kepada perkongsian.

Ø Jika pekongsi tersebut tidak mampu membayar kurang modal itu, beliau tidak patut mengambil alih aset lama. Kekurangan modal beliau perlu ditanggung oleh pekongsi-pekongsi lain mengikut nisbah modal tetap.

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

ASET, LIABILITI, EKUITI PEMILIK, HASIL DAN BELANJA

PENGERTIAN DAN PENGELASAN

ASET
Harta bernilai yang dimiliki oleh sesebuah syarikat yang digunakan untuk menjalankan aktiviti perniagaan.Terbahagi kepada dua iaitu;1. Aset Bukan Semasa (Aset Tetap)
Digunakan untuk menjalankan perniagaan dan bukan untuk tujuan jualan semula.Aset yang tahan lama dan kekal untuk beberapa tempoh perniagaan.Contoh; Mesin, Kenderaan (Kereta, Van, Motorsikal, Bas), Premis, Lekapan dan Lengkapan / Kelengkapan, Perabot (almari, kerusi, meja) dan Alatan Pejabat (komputer, mesin taip, mesin kira, mesin fotostat).
2. Aset Semasa
Harta yang senang berubah bentuk dan nilai dalam satu tempoh perakaunan.Aset yang boleh bertukar menjadi wang tunai dalam tempoh yang cepat atau digunakan dalam satu tempoh perakaunan.Contoh; SPBT - Stok akhir, Penghutang, Bank, Tunai, Hasil belum terima, Belanja Terdahulu.
LIABILITI
Tanggungan hutang perniagaan kepada pihak luar yang perlu dijelaskan dengan wang tunai, barang atau perkhidmatan.Terbahagi kepada dua iaitu; 1. Liabiliti B…

Tugasan Kerja Kursus Tingkatan 4 SPM 2011

Tugasan KerjaKursus Tingkatan 4 - 2014 Terbaru!!! klik di hyperlink

***************************************************************************

salam 1Malaysia,

alhamdulillah cgu masih diberi peluang untuk meneruskan tanggungjawab yg diberi olehNya...
tinggal beberapa hari je lagi kerja kursus perlu dihantar oleh semua pelajar yang mengambil Prinsip Perakaunan SPM.... tenang kan fikiran untuk dapatkan hasil yang baik...

ramai yang minta cgu contoh kerja kursus... kali ni cgu akan upload CONTOH KERJA KURSUS TINGKATAN 4.... harapan cgu cuma satu agar contoh ini dijadikan sebagai panduan dan rujukan semata2... tidak boleh ditiru oleh mana2 pelajar mahupun guru atau sesiapa sahaja...

terima kasih kepada adik cgu "aliaa" yg turut memberi sumbangan dalam penghasilan contoh kerja kursus ini... :)

CONTOH KERJA KURSUS TINGKATAN 4 2010... setiap pelajar mesti ada ketiga-ketiga elemen..

Elemen 1 (pengenalan perniagaan)Elemen 2 (urusniaga, dokumen, buku catatan pertama, lejar, imbangan d…

LEJAR

Buku akaun yang digunakan untuk merekodkan urus niaga perniagaan.
Akaun berbentuk T.

Lajur tarikh - Mencatat tarikh urus niagaLajur butir – mencatat nama akaun Lajur folio – mencatat nombor rujukan Buku Catatan Pertama (mengesan catatan dalam akaun)Lajur jumlah – mencatat nilai wang sesuatu urus niaga
Cara merekod urus niaga adalah berasaskan prinsip catatan bergu.Akaun terbahagi dua iaitu;Akaun Perorangan – penghutang, pemiutang, ambilan dan modalAkaun Bukan Perorangan – akaun nyata (akaun aset) dan akaun nominal (akaun hasil dan belanja).
Mengimbang dan Menutup Akaun
Untuk mengetahui baki setiap akaun di akhir suatu tempoh.Mengimbang akaun – mencari perbezaan di antara jumlah debit dan jumlah kredit dalam akaun.Menutup akaun hasil dan belanja dengan memindahkannya ke Akaun Perdagangan atau Akaun Untung Rugi.Tujuan menutup akaun untuk ;memulakan akaun hasil dan belanja dengan baki sifar pada suatu tempoh perakaunan.mengemaskini Akaun Modal; hasil menambahkan ekuiti…

AKAUN KAWALAN

1.TUJUAN AKAUN KAWALANa.Memudahkan jabatan kredit memperoleh jumlah baki keseluruhan penghutang dan pemiutang.b.Kesilapan dan kesalahan Imbangan Duga mudah dan cepat dikesan. c.Dapat menentukan ketepatan dan kesahihan catatan di dalam lejar.d.Penipuan atau pemalsuan dapat dikesan dan dicegah.2.AKAUN KAWALAN PENGHUTANG·Akaun Belum Terima / Akaun Kawalan Lejar Jualan / Akaun Pelbagai Penghutang·Menunjukkan jumlah penghutang yang terdapat di dalam Lejar Jualan bagi satu tempoh tertentu.·Format Akaun Kawalan Penghutang(Tambah Hutang) aset tambah (Kurang Hutang) aset kurang Akaun Kawalan PenghutangBaki b/b Jualan (kredit)Bank (cek tak layan)Diskaun diberi (dibatalkan)FaedahAngkutan keluarBaki h/bXXXXXXXXXXXXXXBakib/b (kredit)Bank (Penerimaan)Diskaun diberiPulangan JualanHutang LapukKontra (Pindahan ke LejarBelian)Kontra (Pindahan dari Lejar Belian)Bakih/bXXXXXXXX XX(a)(b)XX
XXX

TUGASAN TERKINI : KERJA KURSUS PRINSIP PERAKAUNAN TINGKATAN 4 SPM 2012

Salam kasih sayang,
baru je cgu balik daripada bank islam... menyelesaikan urusan projek khas... alhamdulillah... sebelum pergi ke  bank cgu dah semak di laman web lpm tapi tak de lagi... sampai je tgk dah ada info terbaru... maknanya kerja kursus tingkatan 4 prinsip perakaunan tetap akan dilaksanakan... cgu menurut perintah... yang penting anak2 didik cgu mesti buat... dgr arahan cgu... hehe...
blh dapatkan soalan tugasan dan panduan serta pelaksanaan tugasan di bawah ini :
Soalan (wajib di print oleh semua pelajar)
Panduan dan Pelaksanaan (nak print boleh tak nak print pun boleh... ;) )
Selamat mencuba dan melaksanakan tugasan yang diberi dengan penuh tanggungjawab, jujur dan amanah... ;)