Skip to main content

Posts

Showing posts from 2007

PENGENALAN PRINSIP PERAKAUNAN

SEJARAH PERAKAUNAN

Permulaan menyimpan rekod sejak tamadun purba.Catatan tertua – catatan pembayaran upah di Babylonia pada tahun 3500 S.M.Pada peringkat awal, catatan dibuat pada kepingan tanah liat. Kemudian menjadi lebih maju setelah terciptanya papyrus (kertas) dan calamus (pen) di Mesir pada tahun 400 S.M.Wang digunakan sebagai alat perantaraan bagi penilaian dan pertukaran apabila sistem kewangan bermula pada abad ke‐5 dan ke 6 S.M. Rekod perakaunan menggunakan nilai wang sebagai ukuran.Pada tahun 850 M, sistem angka Hindu‐Arab digunakan yang dicipta oleh orang India.Sistem catatan bergu bermula apabila perdagangan semakin pesat di Itali pada 1200‐1500 S.M. Sistem ini dicipta oleh Luca Pacioli bertujuan dapat menyimpan rekod yang lengkap dan sistematik.Luca Pacioli dianggap sebagai bapa perakaunan kerana bukunya merupakan terbitan perakaunan yang pertama dicetak dan beliau telah membentuk asas perakaunan yang diamalkan sehingga kini.Revolusi Perindustrian di England pada abad…