Skip to main content

PERKONGSIAN

Perkongsian

ikatan dua atau lebih pemilik yg menjalankan perniagaan utk mendapatkan keuntungan.

bil minimum ahli perkongsian ialah dua orang dan bil maksimum ialah 20 orang.

Perkongsian yang melibatkan perkhidmatan professional, bil maksimum 50 orang.

Ciri-ciri

Milikan Tunggal

Perkongsian

1. Pemilikan

Seorang sahaja

2 hingga 20 orang

2. Hayat Entiti

Terhad

3. Tanggungan (liabiliti)

Tidak terhad

4. Pengenaan cukai

Taksiran cukai perseorangan

5. Sumbangan modal

Seorang pemilik

Gabungan semua ahli

6. Pembahagian untung rugi

Pemilik sepenuhnya

Semua pekongsi ikut nisbah perjanjian

Akta Perkongsian 1961

Tiada Perjanjian

Ada perjanjian

Untung rugi

Dibahagi sama rata

Ikut perjanjian

Faedah atas modal

Tiada

Ikut perjanjian

Kadar faedah pinjaman daripada pekongsi kepada perniagaan

8% setahun

Ikut perjanjian

Faedah atas ambilan

Tiada

Ikut perjanjian

Gaji, bonus pekongsi

Tiada

Ikut perjanjian

!!! Jika pekongsi tidak membuat sebarang perjanjian atau jika perjanjian dibuat tetapi tidak meliputi perkara-perkara tertentu, peruntukan dalam Akta Perkongsian berkaitan dengan perkara-perkara di atas adalah terpakai.

Ikatan Perkongsian

- satu perjanjian perkongsian di antara pekongsi untuk memulakan perkongsian

- ikatan perkongsian menetapkan;


1. hak setiap pekongsi

2. kewajipan setiap pekongsi

3. tanggungjawab setiap pekongsi


- bertujuan untuk :-

1. mengelakkan drpd salah faham yg mungkin timbul antara pekongsi pada masa depan

2. memastikan setiap pekongsi memainkan peranan seperti yang telah dipersetujui dalam perjanjian

- syarat yg biasa dalam ikatan perkongsian adalah seperti berikut;


1. nama perniagaan perkongsian

2. jangka hayat perkongsian

3. jumlah modal sumbangan

4. cara perkongsian untung rugi

5. bidang kuasa pekongsi

6. gaji, bonus, elaun pekongsi

7. kadar faedah atas modal

8. kadar faedah atas ambilan

9. kadar faedah atas pinjaman


Ekuiti Pemilik

Ø Ekuiti pemilik merupakan tuntutan pemilik ke atas asset bersih perniagaan.

Ø Dalam perkongsian, ekuiti pemilik ialah modal setiap pekongsi terdiri daripada modal awal yang disumbangkan, modal tambahan dan bahagian untung yg dilaburkan semula ke dalam perkongsian.

Ø Setiap ambilan yg dibuat akan mengurangkan ekuiti pemilik

Ø Terdapat dua kaedah utk merekodkan ekuiti pemilik;

1. Kaedah Modal Berubah

o Hanya Akaun Modal bagi setiap pekongsi dibuka tanpa Akaun Semasa

o Menunjukkan jumlah modal yg disumbangkan, ambilan, bahagian untung atau rugi pekongsi dari satu tempoh ke satu tempoh tertentu.2. Kaedah Modal Tetap

o Akaun Modal dan Akaun Semasa dibuka bg setiap pekongsi.

o Menunjukkan Akaun Modal dengan baki tidak berubah, iaitu sumbangan modal bg setiap pekongsi sebenarnya.

o Ambilan dan bahagian untung atau rugi akan dipindahkan ke Akaun Semasa setiap pekongsi.


ü Hanya menunjukkan modal yg disumbangkan oleh pekongsi. ( Kredit)


ü Butir tuntutan perkongsian terhadap pekongsi (akan mengurangkan modal) – Debit (dt) ; ambilan, faedah atas ambilan dan pembahagian rugi.

ü Butir tuntutan pekongsi terhadap perkongsian (akan menambahkan modal) – Kredit (kt) ; pembahagian untung, gaji/bonus/elaun, faedah atas modal dan pinjaman.

!!!Walaupun terdapat dua kaedah namun HANYA KAEDAH MODAL TETAP sahaja yang akan digunakan dalam merekodkan ekuiti pemilik perniagaan perkongsian.

1. FAEDAH ATAS AMBILAN

ü Akaun Semasa (dt) – tuntutan perkongsian terhadap pekongsi.

ü Akaun Pengasingan Untung Rugi (kt) – hasil kepada perkongsian.


2. FAEDAH ATAS MODAL

ü Akaun Semasa (kt) – tuntutan pekongsi terhadap perkongsian.

ü Akaun Pengasingan Untung Rugi (dt) – belanja kepada perkongsian.


3. FAEDAH ATAS PINJAMAN

ü Pinjaman yg diberikan oleh pekongsi kepada perkongsian dikenakan faedah. Begitu juga dgn pinjaman yg dibuat dgn pihak luar; bank.

ü Akaun Semasa (kt) – tuntutan pekongsi terhadap perkongsian.

ü Akaun Untung Rugi (dt) – belanja perniagaan

ü Tidak direkodkan ke dlm Akaun Pengasingan Untung Rugi.

ü Faedah atas pinjaman daripada pekongsi yang belum dibayar oleh perkongsian (faedah terakru) sahaja yang direkodkan dalam Akaun Semasa kerana menunjukkan tuntutan pekongsi terhadap perkongsian.


4. GAJI, BONUS, DAN ELAUN PEKONGSI

ü Sekiranya pekongsi mempunyai tanggungjawab atau tugas yg tidak dilakukan oleh pekongsi lain, gaji yg sewajarnya patut dibayar kepadanya.

ü Merupakan belanja kepada perniagaan.

ü Jumlah bayaran gaji bergantung kepada persetujuan dalam Ikatan Perkongsian.

ü Gaji pekongsi boleh dibayar secara tunai;

a. Akaun Tunai (kt)

b. Akaun Gaji Pekongsi (dt)

ü Jika gaji pekongsi tidak dituntut atau terdapat gaji yang belum dibayar (terakru); menunjukkan tuntutan pekongsi kepada perkongsian

a. Akaun Gaji Pekongsi (dt)

b. Akaun Semasa Pekongsi (kt)


5. KONGSI UNTUNG ATAU RUGI

ü Pembahagian untung atau rugi antara pekongsi ditentukan setelah faedah atas modal, faedah atas ambilan dan gaji pekongsi diambil kira.

ü Faedah atas pinjaman tidak diambil kira dalam Akaun Pengasingan Untung Rugi.

ü Nisbah pembahagian untung rugi bergantung kepada persetujuan dlm Ikatan Perkongsian. Jika tidak Akta Perkongsian 1961 terpakai; sama rata.


AKAUN PENAMAT

Ø Akaun Penamat disediakan pada setiap akhir tahun perakaunan.

AKAUN PENAMAT

MILIKAN TUNGGAL

PERKONGSIAN

Ø Akaun Perdagangan

Ø Akaun Untung Rugi

Ø Akaun Perdagangan

Ø Akaun Untung Rugi

Ø Akaun Pengasingan Untung Rugi


NOTA TAMBAHAN!!!

TIP SPM

1. Akaun Semasa boleh berbaki debit (Aset Semasa) atau berbaki kredit (Ekuiti Pemilik).

2. Jika soalan dikehendaki menyediakan Kunci Kira-kira, maka anda hendaklah menyediakan Akaun Semasa. (dalam Kunci Kira-kira baki sahaja dikehendaki, kecuali tidak dinyatakan sebaliknya.)

3. Ikut jawapan anda walaupun dirasakan salah.

4. Perhatikan tempoh masa untuk kiraan faedah

5. Akaun Untung Rugi : Akaun Penasingan Untung Rugi : Akaun Semasa : Kunci Kira-kira.

6. Pengkelasan :

Ø Belanja/Hasil --- operasi perniagaan : Akaun Untung Rugi

Ø Belanja/Hasil --- melibatkan pekongsi : Akaun Pengasingan Untung Rugi

Comments

 1. tak faham cikgu

  ReplyDelete
 2. sy ingin mohon copy..boleh tak..tq

  ReplyDelete
 3. Cikgu.. Kalau pencen masuk tak bawah gaji

  ReplyDelete
 4. Cikgu .. Kalau pencen masuk tak bawah gaji

  ReplyDelete

Post a Comment

Popular posts from this blog

ASET, LIABILITI, EKUITI PEMILIK, HASIL DAN BELANJA

PENGERTIAN DAN PENGELASAN

ASET
Harta bernilai yang dimiliki oleh sesebuah syarikat yang digunakan untuk menjalankan aktiviti perniagaan.Terbahagi kepada dua iaitu;1. Aset Bukan Semasa (Aset Tetap)
Digunakan untuk menjalankan perniagaan dan bukan untuk tujuan jualan semula.Aset yang tahan lama dan kekal untuk beberapa tempoh perniagaan.Contoh; Mesin, Kenderaan (Kereta, Van, Motorsikal, Bas), Premis, Lekapan dan Lengkapan / Kelengkapan, Perabot (almari, kerusi, meja) dan Alatan Pejabat (komputer, mesin taip, mesin kira, mesin fotostat).
2. Aset Semasa
Harta yang senang berubah bentuk dan nilai dalam satu tempoh perakaunan.Aset yang boleh bertukar menjadi wang tunai dalam tempoh yang cepat atau digunakan dalam satu tempoh perakaunan.Contoh; SPBT - Stok akhir, Penghutang, Bank, Tunai, Hasil belum terima, Belanja Terdahulu.
LIABILITI
Tanggungan hutang perniagaan kepada pihak luar yang perlu dijelaskan dengan wang tunai, barang atau perkhidmatan.Terbahagi kepada dua iaitu; 1. Liabiliti B…

Tugasan Kerja Kursus Tingkatan 4 SPM 2011

Tugasan KerjaKursus Tingkatan 4 - 2014 Terbaru!!! klik di hyperlink

***************************************************************************

salam 1Malaysia,

alhamdulillah cgu masih diberi peluang untuk meneruskan tanggungjawab yg diberi olehNya...
tinggal beberapa hari je lagi kerja kursus perlu dihantar oleh semua pelajar yang mengambil Prinsip Perakaunan SPM.... tenang kan fikiran untuk dapatkan hasil yang baik...

ramai yang minta cgu contoh kerja kursus... kali ni cgu akan upload CONTOH KERJA KURSUS TINGKATAN 4.... harapan cgu cuma satu agar contoh ini dijadikan sebagai panduan dan rujukan semata2... tidak boleh ditiru oleh mana2 pelajar mahupun guru atau sesiapa sahaja...

terima kasih kepada adik cgu "aliaa" yg turut memberi sumbangan dalam penghasilan contoh kerja kursus ini... :)

CONTOH KERJA KURSUS TINGKATAN 4 2010... setiap pelajar mesti ada ketiga-ketiga elemen..

Elemen 1 (pengenalan perniagaan)Elemen 2 (urusniaga, dokumen, buku catatan pertama, lejar, imbangan d…

LEJAR

Buku akaun yang digunakan untuk merekodkan urus niaga perniagaan.
Akaun berbentuk T.

Lajur tarikh - Mencatat tarikh urus niagaLajur butir – mencatat nama akaun Lajur folio – mencatat nombor rujukan Buku Catatan Pertama (mengesan catatan dalam akaun)Lajur jumlah – mencatat nilai wang sesuatu urus niaga
Cara merekod urus niaga adalah berasaskan prinsip catatan bergu.Akaun terbahagi dua iaitu;Akaun Perorangan – penghutang, pemiutang, ambilan dan modalAkaun Bukan Perorangan – akaun nyata (akaun aset) dan akaun nominal (akaun hasil dan belanja).
Mengimbang dan Menutup Akaun
Untuk mengetahui baki setiap akaun di akhir suatu tempoh.Mengimbang akaun – mencari perbezaan di antara jumlah debit dan jumlah kredit dalam akaun.Menutup akaun hasil dan belanja dengan memindahkannya ke Akaun Perdagangan atau Akaun Untung Rugi.Tujuan menutup akaun untuk ;memulakan akaun hasil dan belanja dengan baki sifar pada suatu tempoh perakaunan.mengemaskini Akaun Modal; hasil menambahkan ekuiti…

AKAUN KAWALAN

1.TUJUAN AKAUN KAWALANa.Memudahkan jabatan kredit memperoleh jumlah baki keseluruhan penghutang dan pemiutang.b.Kesilapan dan kesalahan Imbangan Duga mudah dan cepat dikesan. c.Dapat menentukan ketepatan dan kesahihan catatan di dalam lejar.d.Penipuan atau pemalsuan dapat dikesan dan dicegah.2.AKAUN KAWALAN PENGHUTANG·Akaun Belum Terima / Akaun Kawalan Lejar Jualan / Akaun Pelbagai Penghutang·Menunjukkan jumlah penghutang yang terdapat di dalam Lejar Jualan bagi satu tempoh tertentu.·Format Akaun Kawalan Penghutang(Tambah Hutang) aset tambah (Kurang Hutang) aset kurang Akaun Kawalan PenghutangBaki b/b Jualan (kredit)Bank (cek tak layan)Diskaun diberi (dibatalkan)FaedahAngkutan keluarBaki h/bXXXXXXXXXXXXXXBakib/b (kredit)Bank (Penerimaan)Diskaun diberiPulangan JualanHutang LapukKontra (Pindahan ke LejarBelian)Kontra (Pindahan dari Lejar Belian)Bakih/bXXXXXXXX XX(a)(b)XX
XXX

TUGASAN TERKINI : KERJA KURSUS PRINSIP PERAKAUNAN TINGKATAN 4 SPM 2012

Salam kasih sayang,
baru je cgu balik daripada bank islam... menyelesaikan urusan projek khas... alhamdulillah... sebelum pergi ke  bank cgu dah semak di laman web lpm tapi tak de lagi... sampai je tgk dah ada info terbaru... maknanya kerja kursus tingkatan 4 prinsip perakaunan tetap akan dilaksanakan... cgu menurut perintah... yang penting anak2 didik cgu mesti buat... dgr arahan cgu... hehe...
blh dapatkan soalan tugasan dan panduan serta pelaksanaan tugasan di bawah ini :
Soalan (wajib di print oleh semua pelajar)
Panduan dan Pelaksanaan (nak print boleh tak nak print pun boleh... ;) )
Selamat mencuba dan melaksanakan tugasan yang diberi dengan penuh tanggungjawab, jujur dan amanah... ;)