Saturday, January 19, 2008

ASET, LIABILITI, EKUITI PEMILIK, HASIL DAN BELANJA

PENGERTIAN DAN PENGELASAN

ASET
 • Harta bernilai yang dimiliki oleh sesebuah syarikat yang digunakan untuk menjalankan aktiviti perniagaan.
 • Terbahagi kepada dua iaitu;
1. Aset Bukan Semasa (Aset Tetap)
   • Digunakan untuk menjalankan perniagaan dan bukan untuk tujuan jualan semula.
   • Aset yang tahan lama dan kekal untuk beberapa tempoh perniagaan.
   • Contoh; Mesin, Kenderaan (Kereta, Van, Motorsikal, Bas), Premis, Lekapan dan Lengkapan / Kelengkapan, Perabot (almari, kerusi, meja) dan Alatan Pejabat (komputer, mesin taip, mesin kira, mesin fotostat).

2. Aset Semasa
   • Harta yang senang berubah bentuk dan nilai dalam satu tempoh perakaunan.
   • Aset yang boleh bertukar menjadi wang tunai dalam tempoh yang cepat atau digunakan dalam satu tempoh perakaunan.
   • Contoh; SPBT - Stok akhir, Penghutang, Bank, Tunai, Hasil belum terima, Belanja Terdahulu.

LIABILITI
 • Tanggungan hutang perniagaan kepada pihak luar yang perlu dijelaskan dengan wang tunai, barang atau perkhidmatan.
 • Terbahagi kepada dua iaitu;
1. Liabiliti Bukan Semasa (Liabiliti Jangka Panjang)
   • Tanggungan hutang yang perlu dibayar balik dalam tempoh masa yang lebih panjang iaitu lebih daripada satu tahun.
   • Contoh; pinjaman bank, gadai janji.
2. Liabiliti Semasa (Liabiliti Jangka Pendek)
   • Tanggungan hutang yang boleh dijelaskan dalam jangka masa pendek iaitu dalam satu tempoh perakaunan atau setahun.
   • Contoh; pemiutang, overdraf bank, belanja terakru, hasil terdahulu.

EKUITI PEMILIK
 • Pelaburan pemilik dalam perniagaan.
 • Tanggungan perniagaan kepada pemilik; jumlah modal yang dilaburkan oleh pemilik dalam perniagaan dan untung yang diperolehi daripada aktiviti perniagaan.
 • Keuntungan akan menambahkan ekuiti pemilik.
 • Kerugian akan mengurangkan ekuiti pemilik.
 • Ambilan akan mengurangkan ekuiti pemilik.
 • MODAL AKHIR = MODAL AWAL + MODAL TAMBAHAN + UNTUNG BERSIH - RUGI BERSIH - AMBILAN

HASIL
 • Pendapatan yang diterima atau yang akan diterima oleh perniagaan pada suatu tarikh daripada aktiviti jualan barang niaga atau perkhidmatan yang diberikan.
 • Terbahagi kepada dua iaitu;
1. Hasil Kendalian
   • Pendapatan yang diterima secara langsung daripada aktiviti utama sesuatu perniagaan.
   • Contoh; klinik, firma audit : hasil daipada perkhidmatan yang diberi, kedai jam : hasil diperolehi daripada hasil jualan jam.

2. Hasil Bukan Kendalian
   • Pendapatan yang diterima secara tidak langsung atau tidak berkaitan dengan aktiviti utama sesuatu perniagaan.
   • Contoh; sewa diterima, faedah atas simpanan bank, dividen pelaburan, untung pelupusan aset bukan semasa.

BELANJA
 • Wang yang dibayar atau akan dibayar oleh sesebuah perniagaan.
 • Kos perkhidmatan atau barangan yang digunakan untuk mendapatkan hasil.
 • Terbahagi kepada dua iaitu;
1. Belanja Kendalian
   • Belanja yang terlibat secara langsung dalam operasi urus niaga harian.
   • Contoh; sewa kedai, gaji pekerja, promosi, insurans, alat tulis dan sebagainya.
2. Belanja Bukan Kendalian
   • Belanja yang tidak terlibat secara langsung dalam operasi urus niaga harian.
   • Contoh; belanja faedah pinjaman bank, rugi jualan aset bukan semasa, rugi daripada risiko banjir, kerosakan, kecurian dan sebagainya.

2 comments:

 1. Salam cikgu. Kalau dia beri terima diskaun rm240 macam mana?

  ReplyDelete
 2. Salam cikgu. Kalau dia beri terima diskaun rm240 macam mana?

  ReplyDelete

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
© Copyright 2013 Reserved to ILoveAkaun l Design by DayangDeno