Skip to main content

PENUTUPAN AKAUN DAN PENYEDIAAN PENYATA KEWANGAN MILIKAN TUNGGAL

PERAKAUNAN ASAS TUNAI VS PERAKAUNAN ASAS AKRUAN

Perakaunan Asas Tunai

Perakaunan Asas Akruan

Untung dikira dengan mencari perbezaan antara tunai yang diterima sebagai hasil dan tunai yang dibayar sebagai belanja bagi suatu tempoh perakaunan.

Untung dikira dengan membuat pemadanan hasil bagi tempoh perakaunan tertentu kepada belanja yang terlibat.

Perniagaan kecil-kecilan dan perniagaan perkhidmatan

Firma besar (urus niaga secara kredit)

Hasil Diterima – Belanja Dibayar = Untung

Hasil sepatutnya – Belanja terlibat = Untung

PELARASAN PADA TARIKH IMBANGAN

1. Belanja Terakru (belanja belum bayar)

§ Belanja yang dilakukan dalam tempoh perakaunan semasa tetapi belum dijelaskan dalam tempoh tersebut.

2. Belanja Terdahulu

§ Perbelanjaan bagi tempoh perakaunan yang akan datang tetapi dijelaskan pembayarannya dalam tempoh perakaunan semasa.

3. Hasil Terakru (hasil belum terima)

 • Hasil yang diperolehi bagi sesuatu tempoh tetapi hasil tersebut belum diterima.

4. Hasil Terdahulu

 • Hasil yang diperolehi bagi tempoh perakaunan yang akan datang tetapi telah diterima dalam tempoh perakaunan semasa.

Catatan Jurnal

Akaun Untung Rugi

Kunci Kira-Kira

Belanja Terakru

Dt Belanja

Kt Belanja Terakru

Tambah

Liabiliti Semasa

Belanja Terdahulu

Dt Belanja Terdahulu

Dt Belanja

Tolak

Aset Semasa

Hasil Terakru

Dt Hasil Terakru

Kt Hasil

Tambah

Aset Semasa

Hasil Terdahulu

Dt Hasil

Kt Hasil Terdahulu

Tolak

Liabiliti Semasa

5. Hutang Lapuk

 • Hutang yang pasti tidak dapat dikutip daripada penghutang.(belanja)
 • Disebabkan oleh:

o Penghutang tidak mampu membayar hutangnya

o Penghutang meninggal dunia

o Penghutang tidak dapat dikesan / menghilangkan diri

o Penghutang diisytiharkan muflis

 • Hutang lapuk ditolak daripada jumlah penghutang dan dihapuskan sebagai kerugian.
 • Penghutang Bersih = Penghutang – Hutang Lapuk

6. Hutang Lapuk Terpulih

 • Seorang penghutang yang hutangnya telah dihapuskan sebagai hutang lapuk tiba-tiba membayar balik hutangnya. (hasil)
 • Cara merekod;

o Membuka semula Akaun Penghutang dan Akaun Hutang Lapuk Terpulih

§ Dt Akaun Penghutang , Kt Akaun Hutang Lapuk Terpulih

o Hutang lapuk dibayar balik / penerimaan tunai.

§ Dt Akaun Tunai/Bank , Kt Akaun Penghutang

o Pindahkan Akaun Hutang Lapuk Terpulih ke Akaun Untung Rugi.

§ Dt Akaun Hutang Lapuk Terpulih , Kt Akaun Untung Rugi

7. Peruntukan Hutang Ragu

 • Satu anggaran jumlah hutang yang tidak dapat dikutip. (belanja)
 • Tujuan untuk;

o Memadankan hasil dengan belanja perniagaan

o Menampung satu kerugian perniagaan dalam bentuk hutang lapuk

 • Peruntukan Hutang Ragu = Kadar peruntukan x Penghutang Bersih
 • Kadar peruntukan / peratus peruntukan hutang ragu berbeza-beza mengikut tempoh hutang. Semakin panjang tempoh hutang, semakin tinggi peratus peruntukan hutang ragu.
 • Cara merekod terdapat tiga situasi;

o Peruntukan Hutang Ragu diwujudkan buat kali pertama

§ Dt Akaun Untung Rugi , Kt Akaun Peruntukan Hutang Ragu

o Menambahkan Peruntukan Hutang Ragu yang sudah diwujudkan (pertambahan Peruntukan Hutang Ragu – belanja)

§ Dt Akaun Untung Rugi , Kt Akaun Peruntukan Hutang Ragu

o Mengurangkan Peruntukan Hutang Ragu yang sudah diwujudkan (pengurangan Peruntukan Hutang Ragu – Hasil)

§ Dt Akaun Peruntukan Hutang Ragu , Kt Akaun Untung Rugi

 • Penentuan sama ada pertambahan atau pengurangan dalam Peruntukan Hutang Ragu dalam tempoh semasa perlu dibuat perbandingan di antara tahun semasa dengan tahun sebelumnya.
 • Peruntukan Hutang Ragu ditolak daripada penghutang dalam Kunci Kira-kira.

8. Susut Nilai dan Peruntukan Susut Nilai

 • Susut nilai – pengurangan nilai aset bukan semasa. Belanja susut nilai yang tidak dibayar dengan wang tetapi ditolak daripada kos aset bukan semasa berkenaan. (belanja)
 • Peruntukan Susut Nilai (Susut Nilai Terkumpul) – jumlah susut nilai terkumpul pada akhir setiap tahun perakaunan. (mengurangkan aset)
 • Sebab aset bukan semasa mengalami susut nilai;

o Kemerosotan fizikal – pudar, lusuh atau buruk

o Kesusutan – penggunaan yang berterusan

o Keusangan – tidak dapat digunakan akibat daripada perubahan teknologi

o Usia guna yang pendek akibat faktor masa – hak cipta

 • Kaedah pengiraan susut nilai terdapat tiga cara iaitu;

a. Kaedah Penilaian Semula

§ Aset bukan semasa dinilai semula pada setiap akhir tempoh perakaunan.

§ Jumlah susut nilai dihitung dengan membandingkan nilai aset bukan semasa pada awal tempoh dengan pada akhir tempoh perakaunan.

§ Susut Nilai = Nilai Aset Bukan Semasa awal – Nilai Aset Bukan Semasa Akhir

§ Sesuai untuk mengira aset bukan semasa yang bernilai rendah seperti alat-alat kecil.

b. Kaedah Garis Lurus/Ansuran Tetap

§ Susut nilai aset dikira pada kadar yang sama atau tetap sehingga akhir tempoh penggunaan aset berkenaan.

§ Susut Nilai = Kos Asal – Nilai Skrap

Usia Guna

§ Susut Nilai = Kos Asal x Kadar Susut Nilai Tahunan

§ Nilai skrap – nilai yang dijangka akan diperolehi setelah tamat usia guna aset tersebut. (nilai bakian)

a. Kaedah Baki Berkurangan

§ Dikira berdasarkan satu kadar yang tetap ke atas nilai buku aset pada awal tempoh perakaunan

§ Susut Nilai = Kadar Susut Nilai x (Kos Asal – Susut Nilai Terkumpul)

§ Jumlah susut nilai setiap tahun akan berkurang kerana susut nilai terkumpul semakin bertambah dan menyebabkan nilai buku aset semakin berkurangan.

§ Cara merekod;

a. Dt Akaun Susut Nilai Aset , Kt Akaun Peruntukan Susut Nilai Aset

b. Dt Akaun Untung Rugi , Kt Akaun Susut Nilai Aset

c. Akaun Susut Nilai dan Akaun Peruntukan Susut Nilai disediakan secara berasingan bagi setiap aset.

d. Dalam Kunci Kira-kira Peruntukan Susut Nilai akan ditolak daripada kos asal aset tetap.

§ Pelupusan Aset Bukan Semasa (penjualan aset bukan semasa)

a. Harga jualan melebihi nilai buku = untung atas pelupusan – dikreditkan dalam Akaun Untung Rugi (hasil).

b. Nilai buku melebihi harga jualan = rugi atas pelupusan – didebitkan dalam Akaun Untung Rugi (belanja).

9. Menilai Stok Akhir

 • Pilih nilai yang Terendah Antara harga Kos Atau harga Pasaran (TAKAP).

10. Stok Bekalan

 • Stok yang tidak habis digunakan pada tarikh imbangan.
 • Contoh;

· Bekalan alat tulis; kertas, pen, dakwat

· Kain, benang, jarum dan butang

· Alat solek dan syampu

 • Bayaran yang sudah dibuat untuk barang yang belum habis digunakan pada tarikh imbangan dianggap sebagai belanja terdahulu (aset semasa)

PENYATA KEWANGAN

1. Terdiri daripada;

a. Penyata Pendapatan :-

i. Akaun Perdagangan – untuk mencari untung / rugi kasar

ii. Akaun Untung Rugi – untuk mencari untung / rugi bersih

b. Kunci Kira-kira – untuk melihat kedudukan kewangan sesebuah perniagaan

2. Disediakan dalam format “T” atau penyata atau lembaran kerja.

Comments

 1. cikgu..stok awal dan stok akhir ambik dr baki b/b akaun belian ke?

  ReplyDelete
 2. 1) Catatan Jurnal bagi Belanja Terdahulu menunjukkan 2 catatan DT.
  2) Catatan Hasil Terdahulu telah DT jurnal hasil
  Belanja/Hasil terdahulu tidak sepatutnya diambilkira dalam untung/rugi tahun semasa.

  ReplyDelete
 3. cikgu..
  faedah pendapatan terakru tu ape?
  kalau boley..bg contoh skali..snang ckit nk fhm..tq

  ReplyDelete
 4. akum cikgu..sy ada masalah..soalannya untung bersih diperolehi adakah modah bertambah@berkurang @x berubah

  ReplyDelete
 5. Cikgu kalau kat imbangan duga x de penghutang n pemiutang... kunci kira kira pun x de lah kan... tp saya punya Kunci kira- kira x imbang... imbangan duga imbang... ape yg boleh jd salah cikgu?

  ReplyDelete
 6. Salam ckgu sila, sy nak tanya apa maksud hutang lapuk dihapuskira dan mcm mana nak catat dlm penyata kewàngan?

  ReplyDelete
 7. cikgu, apa maksud nilai buku?

  ReplyDelete
 8. salam..apa maksud telah dihapus kira?

  ReplyDelete
 9. macam mana nak kira penghutang dihapus kira...ckgu sy kata kena - dgn penghutang tp jumlah penghutang tu kita ambik yg mna? selepas tolak per.hutng ragu ke

  ReplyDelete

Post a Comment

Popular posts from this blog

ASET, LIABILITI, EKUITI PEMILIK, HASIL DAN BELANJA

PENGERTIAN DAN PENGELASAN

ASET
Harta bernilai yang dimiliki oleh sesebuah syarikat yang digunakan untuk menjalankan aktiviti perniagaan.Terbahagi kepada dua iaitu;1. Aset Bukan Semasa (Aset Tetap)
Digunakan untuk menjalankan perniagaan dan bukan untuk tujuan jualan semula.Aset yang tahan lama dan kekal untuk beberapa tempoh perniagaan.Contoh; Mesin, Kenderaan (Kereta, Van, Motorsikal, Bas), Premis, Lekapan dan Lengkapan / Kelengkapan, Perabot (almari, kerusi, meja) dan Alatan Pejabat (komputer, mesin taip, mesin kira, mesin fotostat).
2. Aset Semasa
Harta yang senang berubah bentuk dan nilai dalam satu tempoh perakaunan.Aset yang boleh bertukar menjadi wang tunai dalam tempoh yang cepat atau digunakan dalam satu tempoh perakaunan.Contoh; SPBT - Stok akhir, Penghutang, Bank, Tunai, Hasil belum terima, Belanja Terdahulu.
LIABILITI
Tanggungan hutang perniagaan kepada pihak luar yang perlu dijelaskan dengan wang tunai, barang atau perkhidmatan.Terbahagi kepada dua iaitu; 1. Liabiliti B…

Tugasan Kerja Kursus Tingkatan 4 SPM 2011

Tugasan KerjaKursus Tingkatan 4 - 2014 Terbaru!!! klik di hyperlink

***************************************************************************

salam 1Malaysia,

alhamdulillah cgu masih diberi peluang untuk meneruskan tanggungjawab yg diberi olehNya...
tinggal beberapa hari je lagi kerja kursus perlu dihantar oleh semua pelajar yang mengambil Prinsip Perakaunan SPM.... tenang kan fikiran untuk dapatkan hasil yang baik...

ramai yang minta cgu contoh kerja kursus... kali ni cgu akan upload CONTOH KERJA KURSUS TINGKATAN 4.... harapan cgu cuma satu agar contoh ini dijadikan sebagai panduan dan rujukan semata2... tidak boleh ditiru oleh mana2 pelajar mahupun guru atau sesiapa sahaja...

terima kasih kepada adik cgu "aliaa" yg turut memberi sumbangan dalam penghasilan contoh kerja kursus ini... :)

CONTOH KERJA KURSUS TINGKATAN 4 2010... setiap pelajar mesti ada ketiga-ketiga elemen..

Elemen 1 (pengenalan perniagaan)Elemen 2 (urusniaga, dokumen, buku catatan pertama, lejar, imbangan d…

LEJAR

Buku akaun yang digunakan untuk merekodkan urus niaga perniagaan.
Akaun berbentuk T.

Lajur tarikh - Mencatat tarikh urus niagaLajur butir – mencatat nama akaun Lajur folio – mencatat nombor rujukan Buku Catatan Pertama (mengesan catatan dalam akaun)Lajur jumlah – mencatat nilai wang sesuatu urus niaga
Cara merekod urus niaga adalah berasaskan prinsip catatan bergu.Akaun terbahagi dua iaitu;Akaun Perorangan – penghutang, pemiutang, ambilan dan modalAkaun Bukan Perorangan – akaun nyata (akaun aset) dan akaun nominal (akaun hasil dan belanja).
Mengimbang dan Menutup Akaun
Untuk mengetahui baki setiap akaun di akhir suatu tempoh.Mengimbang akaun – mencari perbezaan di antara jumlah debit dan jumlah kredit dalam akaun.Menutup akaun hasil dan belanja dengan memindahkannya ke Akaun Perdagangan atau Akaun Untung Rugi.Tujuan menutup akaun untuk ;memulakan akaun hasil dan belanja dengan baki sifar pada suatu tempoh perakaunan.mengemaskini Akaun Modal; hasil menambahkan ekuiti…

AKAUN KAWALAN

1.TUJUAN AKAUN KAWALANa.Memudahkan jabatan kredit memperoleh jumlah baki keseluruhan penghutang dan pemiutang.b.Kesilapan dan kesalahan Imbangan Duga mudah dan cepat dikesan. c.Dapat menentukan ketepatan dan kesahihan catatan di dalam lejar.d.Penipuan atau pemalsuan dapat dikesan dan dicegah.2.AKAUN KAWALAN PENGHUTANG·Akaun Belum Terima / Akaun Kawalan Lejar Jualan / Akaun Pelbagai Penghutang·Menunjukkan jumlah penghutang yang terdapat di dalam Lejar Jualan bagi satu tempoh tertentu.·Format Akaun Kawalan Penghutang(Tambah Hutang) aset tambah (Kurang Hutang) aset kurang Akaun Kawalan PenghutangBaki b/b Jualan (kredit)Bank (cek tak layan)Diskaun diberi (dibatalkan)FaedahAngkutan keluarBaki h/bXXXXXXXXXXXXXXBakib/b (kredit)Bank (Penerimaan)Diskaun diberiPulangan JualanHutang LapukKontra (Pindahan ke LejarBelian)Kontra (Pindahan dari Lejar Belian)Bakih/bXXXXXXXX XX(a)(b)XX
XXX

TUGASAN TERKINI : KERJA KURSUS PRINSIP PERAKAUNAN TINGKATAN 4 SPM 2012

Salam kasih sayang,
baru je cgu balik daripada bank islam... menyelesaikan urusan projek khas... alhamdulillah... sebelum pergi ke  bank cgu dah semak di laman web lpm tapi tak de lagi... sampai je tgk dah ada info terbaru... maknanya kerja kursus tingkatan 4 prinsip perakaunan tetap akan dilaksanakan... cgu menurut perintah... yang penting anak2 didik cgu mesti buat... dgr arahan cgu... hehe...
blh dapatkan soalan tugasan dan panduan serta pelaksanaan tugasan di bawah ini :
Soalan (wajib di print oleh semua pelajar)
Panduan dan Pelaksanaan (nak print boleh tak nak print pun boleh... ;) )
Selamat mencuba dan melaksanakan tugasan yang diberi dengan penuh tanggungjawab, jujur dan amanah... ;)