Wednesday, August 20, 2014

BADLEH

BADLEH merupakan salah satu elemen yang sangat penting bagi memudahkan pemahaman tentang perakaunan. Pemahaman konsep BADLEH akan memudahkan pelajar mengenalpasti sama ada urus niaga tersebut merupakan belanja / aset / liabiliti / ekuiti pemilik / hasil. Dengan itu pelajar dapat memasukkan nilai urusniaga di ruangan Debit atau Kredit.

Apabila pelajar lemah konsep BADLEH, macamana nak buat penyata kewangan?

Rujuk ms 2-13 buku I Love Akaun untuk keterangan

No comments:

Post a Comment

Permulaan Sesi Akademik 2022/2023